Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky upravují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.m-r-g.cz provozovaném společností Pavel Murárik, Dukelská 1577, 250 88 Čelákovice, IČO:47042907, DIČ:CZ7106062403 (dále jen prodávající) Podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

  1. Objednávka Veškeré objednávky zaslané prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí. Objednávku lze odeslat pouze po vyplnění všech povinných údajů v registračním formuláři. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k nakládání s poskytnutými osobními údaji dle podmínek uvedených v bodě 6. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku pokud poskytnuté údaje vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Cena zboží a slevy Veškeré ceny uváděné na www.m-r-g.cz jsou včetně DPH 21%. Cena uvedená u zboží je aktuální cenou daného produktu pro konkrétního uživatele.

 
MotoRaceGarage